Skip to content

ລະເບີດຂອງສະຫະລັດຍັງຄົງສືບຕໍ່ທຳລາຍຊີວິດປະຊາຊົນລາວ 50 ປີພາຍຫຼັງສົງຄາມຫວຽດນາມ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂ່າວກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ເຖິງວ່າສົງຄາມລັບໃນອິນດູຈີນໄດ້ຜ່ານພົ້ນມາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Landmines UXO and demining
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2018
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Padraic Convery
ຜູ້ຈັດພິມ Al Jazeera News
ປີຈັດພິມ 2018
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 7, 2019, 06:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 8, 2019, 08:23 (UTC)