Political declaration of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the General Assembly

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Mekong

Resolution on the way to achieve the Sustainable Development Goals. UN gearing up for a decade of action and delivery for sustainable development.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Political declaration of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the General Assembly

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
 • ອັຟ໌ການິດສະຖານ
 • ອາເມລິກາຊາມົວ
 • ອອສ໌ເຕຼເລຍ
 • ບັງກະລາເທດ
 • ພູຖານ
 • ບຼູໄນ ດາຣູຊາລຳ
 • ກຳປູເຈຍ
 • ຈີນ
 • ເກາະຄຼິສ໌ມາສ໌
 • ໝູ່ເກາະໂກໂກສ໌ (ຄີລິງ)
 • ໝູ່ເກາະຄຸກ
 • ຝຼັ່ງໂປລິນີເຊຍ
 • ກວມ
 • ເກາະເຮີດ ແລະ ໝູ່ເກາະ ແມັກໂດນໍ
 • ຮ່ອງກົງ
 • ອິນເດຍ
 • ອິນໂດເນເຊຍ
 • ອີຣານ (ສາທາລະນະລັດອິດສະລາມ)
 • ຍີ່ປຸ່ນ
 • ກາຊັກສະຖານ
 • ກິຣິບາ
 • ເກົາຫຼີ (ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ປະຊາທິປະໄຕ)
 • ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ
 • ກຽກກິດສະຖານ
 • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 • ມາເກົ້າ
 • ມາເລເຊຍ
 • ເມົາດິບ
 • ໝູ່ເກາະມາຊໍ
 • ໄມໂຄຼນີເຊຍ (ສະຫະພັນທະລັດ)
 • ມົງໂກນ
 • ມຽນມາ
 • ນາອູຣູ
 • ເນປານ
 • ນິວຊີແລນ
 • ນຸ້ຍ
 • ເກາະນໍຟອກ
 • ໝູ່ເກາະມາເຣຍນາເໜືອ
 • ປາກີສະຖານ
 • ປາລໍ
 • ຟິລິປິນ
 • ພິດແຄນ
 • ຊາມົວ
 • ສິງກະໂປ
 • ສີລັງກາ
 • ໄຕ້ຫວັນ
 • ຕາຈິກິສະຖານ
 • ໄທ
 • ຕີມໍ ເລັສ໌ເຕ
 • ໂຕເກເລົາ
 • ຕອງກາ
 • ຕວກເມນິດສະຖານ
 • ຕູວາລູ
 • ໝູ່ເກາະນ້ອຍຮອບນອກສະຫະລັດ
 • ອຸສ໌ເບກິດສະຖານ
 • ຫວຽດນາມ
 • ວາລິສ໌ ແລະ ຟູຕູນາ
ເລກທີອ້າງອີງ A/RES/74/4
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
 • ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ພາສາ
 • ອັງກິດ
ປະເພດເອກະສານ ມະຕິຕົກລົງ
ຊື່ຫຍໍ້/ ຊື່ອື່ນ Resolution adopted by the General Assembly on 15 October 2019
ຫົວຂໍ້
 • ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ
 • ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ມີການລົງນາມໃນຂອບຂໍ້ຕົກລົງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ October 21, 2019
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ October 21, 2019
ເອກະສານອ້າງອີງ A/RES/74/4
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://undocs.org/en/A/RES/74/4
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

https://www.un.org/en/contact-us/index.html

ຄຳສັບຫຼັກ sdg,general assembly
ວັນທີອັບໂຫຼດ November 20, 2019, 11:54 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ October 6, 2020, 17:43 (UTC)