Skip to content

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (ວັນທີ 20/6 - 4/7/2021)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ແຈ້ງການລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນຕ່າງໆ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ລະຫວ່າງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ - 04 ກໍລະກົດ 2021​.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ຄຳສັ່ງລັດຖະບານສືບຕໍ່ມາດຕະການປ້ອງໂຄວິດ-19, ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ - 04 ກໍລະກົດ 2021 (ສະບັບພາສາລາວ)

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ #671/ຫສນຍ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ພາສາ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຫົວຂໍ້ ການລະບາດ
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 19 ມິຖຸນາ 2021
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 19 ມິຖຸນາ 2021
ເອກະສານອ້າງອີງ Extended_implementation _of_measure _and_prevention_COVID-19,671/PMO_19.06.2021/4page.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://www.covid19.gov.la/index.php?r=site%2Fdetail&id=912
ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Extended_implementation _of_measure _and_prevention_COVID-19_20.06-04.7.2021.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ COVID-19
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 22, 2021, 03:53 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມິຖຸນາ 22, 2021, 04:03 (UTC)