Skip to content

Sub-Decree on the Establishment of the National AIDS Authority of Cambodia

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - អនុ​ក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹងជំងឺ​អេដស៍

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ Not found
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Sub-decree
ຫົວຂໍ້
  • Laws and regulations
  • Priority health concerns
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 11 ມັງກອນ 1999
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 03:12 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 11:16 (UTC)