Skip to content

200 datasets found

ປະເທດ: la None: dataset

Filter Results
 • ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງຄົນລາວ ປີ 2015

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບລັກສະນະທາງດ້ານປະຊາກອນແລະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາກອນແລະຄົວເຮືອນຂອງປະເທດຢູ່ໃນຂັ້ນບ້ານ, ເມືອງແລະຂັ້ນແຂວງ. ຂໍ້ມູນຕາມຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນແບ່ງຕາມ...

 • ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ

  ຊຸດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສະແດງບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງ 11 ແຫ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ.

 • ການຈົດທະບຽນຕົວຊີ້ວັດດ້ານຊັບສິນ, ປີ 2020

  ຕົວຊີ້ວັດສີ່ດ້ານໃນບັນດາການຈົດທະບຽນດ້ານຊັບສິນໃນລາວ ຊຶ່ງນຳມາຈາກບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank Doing Business report, ປີ 2020, ໜ້າທີ 26-27). ໄດ້ຮວບຮວມເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນຫົວຂໍ້ທີ່...

 • Greater Mekong Subregion Airports

  A geospatial dataset describing airports in the Greater Mekong Subregion. It contains 165 airports including attributes (name, type, ICAO and IATA code).

 • Global Critical Habitat

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ບັນດາເຄືອຂ່າຍຖະໜົນຫົນທາງຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2021

  ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີບັນດາເຄືອຂ່າຍຖະໜົນຫົນທາງ (ລະດັບຕົ້ນ, ກາງ ແລະ ທ້າຍ) ຢູ່ ລາວ ໂດຍອີງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນຂອງ OSM ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021​.

 • ຂໍ້ມູນການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ (ອັບເດດວັນທີ 07/05/2021)

  ຂໍ້ມູນຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ໄດ້ການຮັບວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງໃນທົ່ວປະເທດລ່າສຸດ (ອັບເດດຈຳວັນທີ 30/5/2021)

 • Derived Map of Global Electricity Transmission and Distribution lines: Mekong Region Countries

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Coronavirus (COVID-19) cases in Laos

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Mekong Infrastructure Tracker

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Main Tourist sites of Laos

  A geospacial dataset of the main tourist sites in Laos.

 • ການແຈ້ງເຕືອນການສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ປົກຄຸມ (FORMA): ເຂດພື້ນທີ່ຮ້ອນຊຸ່ມ

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນມາຈາກອົງການ Global Forest Watch ແລະ ຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນທາງດາວທຽມຂອງການສູນເສຍປ່າໄມ້ປົກຄຸມ (ເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ) ສະເພາະ ສ ປ ປ ລາວ ເຊິ່ງການແຈ້ງເຕືອນນີ້ເອີ້ນວ່າການແຈ້ງເຕືອນ F...

 • ຊຸດຂໍ້ມູນທາງສົ່ງນ້ຳໃນສ ປ ປ ລາວ

  ຊຸດຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງຂອງທາງສົ່ງນ້ຳ (Aqueduct Water Risk Atlas) ຄືເຄື່ອງມືສື່ສານປະເພດໜຶງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳຜ່ານທາງສົ່ງນ້ຳ ໂດຍຜ່ານຕົວຊີ້ວັດທາງອຸທົກວິທ...

 • ຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທະເລສາບທົ່ວໂລກ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນທາມ

  ການປະສົມປະສານຂອງແຫຼ່ງທະເລສາບ ແລະ ດິນທາມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ (1: 1 ເຖິງ 1: 3 ລ້ານຄວາມລະອຽດ), ແລະການນຳໃຊ້ GIS ຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດຖານຂໍ້ມູນເຊິ່ງສຸມໃສ່ສາມລະດັບເຊັ່ນ: (1) ທະເລສາບໃຫຍ່ ແລະອ່າງ...

 • ຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ ການສຶກສາຂອງລາວ ປີ 2019

  ສະຖິຕິປະຊາກອນລາວນັບແຕ່ປີ 2011 - 2019, ຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃນປີ 2019.

 • ຂໍ້ມູນອັບເດດກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ

  ແມ່ນການສັງລວມຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນແຕ່ລະວັນ, ຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນທົ່ວປະເທດແບ່ງຕາມແຂວງ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ.

 • Global Distribution of Coral Reefs (2018)

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Metallic and Non Metallic Mining Development Potential Index

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ຂໍ້ມູນອ້າງອິງທາງດ້ານພູມສາດຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

  ຊຸດຂໍ້ມູນ "Geo-referencing ຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ" (GREG) ໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນທາງພູມສາດ (GIS) ເພື່ອເປັນຕົວແທນເຂດແດນຂອງກຸ່ມເປັນຮູບຫຼາຍແຈ.

 • Keetch-Byram Drought Index (KBDI) in Mekong Region

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


You can also access this registry using the API (see API Docs).