Skip to content

Bản tin chính sách số 8 - Quý IV/2012

Nội dung chính của bản tin:

 • Xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng

 • Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020

 • Tham vấn xã hội dân sự về tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ

 • Quốc hội: Đẩy mạnh việc khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường

 • Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản

 • Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam

 • Đề xuất cấm mua bán mẫu vật tê giác trắng, đen và voi châu Phi

 • 10 sự kiện nổi bật năm 2012 của ngành tài nguyên và môi trường

 • Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach so 8 - Quy IV/2012

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
 • Vietnamese
Short title (alternative/varying form of title) Bản tin chính sách số 8
Topics
 • Climate change
 • Environmental and biodiversity protection
 • Forests and forestry
 • Mining
Geographic area (spatial range)
 • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication place Việt Nam
Publication date 2012
Pagination 24
Date uploaded January 20, 2016, 10:41 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 07:09 (UTC)