Skip to content

Bản tin chính sách số 14 - Quý II/2014

Các nội dung chính trong Bản tin kỳ này: 1. Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập 2. Cải thiện hệ thống quản lý thu nhằm tối ưu hóa lợi ích từ khai thác tài nguyên 3. Quỹ tài nguyên và một số gợi ý cho Việt Nam 4. EITI 2013: Công cụ tiềm năng hỗ trợ quản lý hoạt động khoáng sản ở Việt Nam 5. Hạn chế trong thực thi chính sách bảo hộ quyền lợi người dân vùng khai mỏ 6. Một số kinh nghiệm quốc tế trong quản trị khoáng sản ở cấp địa phương 7. Hóa giải lời nguyền tài nguyên 8. Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia 9. Giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 10. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 11. Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020 12. Phát triển thị trường mặt hàng gỗ và đồ gỗ giai đoạn 2014-2020 13. Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022 14. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định về ĐMC, ĐTM và CBM

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach so 14 - Quy II/2014

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Vietnamese
Short title (alternative/varying form of title) Bản tin chính sách số 14
Topics Mining
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ISSN number 08667810
Publication place Việt Nam
Publication date 2014
Pagination 32
Date uploaded January 20, 2016, 10:23 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 06:25 (UTC)