Skip to content

Đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên: Vai trò của Trung Quốc ở khu vực Đông Dương 2009

Bài viết này tóm lược thảo luận chính sách của dự án nghiên cứu "Tìm hiểu Trung Quốc dưới vai trò một nhà hoạt động ở khu vực Đông Dương" do Quỹ Heinrich Boll Stiftung, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Viện Quốc tế về Phát triển Bền vững đồng thực hiện. Dự án này nhằm làm rõ vai trò kinh tế của Trung Quốc ở Việt Nam, Lào và Căm-pu-chia, tạo nền tảng đối thoại xây dựng giữa những người làm chính sách và các bên liên quan ở Trung Quốc và các nước trong khu vực Đông Dương.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Dau tu vao tai nguyen thien nhien: Vai tro cua Trung Quoc o khu vuc Dong Duong 2009

Additional Info

Field Value
Document type Analysis, discussion papers, and blogs
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Environment and natural resources
  • Exports
  • Extractive industries
  • Foreign investors
  • Investment
  • Mining
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication place Việt Nam
Publication date 2009
Pagination 6
Date uploaded December 23, 2015, 05:19 (UTC)
Date modified July 14, 2016, 04:46 (UTC)