Skip to content

2,741 datasets found

Country: la

Filter Results
  • Bộ Tiêu chuẩn EITI phiên bản 2013

    Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013 giữ lại phần lớn các yêu cầu của Bộ Quy tắc EITI trước đây nhưng được sắp xếp lại thành hệ thống ít yêu cầu hơn với những kỳ vọng rõ ràng hơn. Nguyên tắc...

You can also access this registry using the API (see API Docs).