สร้างโอกาสจากทางตัน: เศรษฐกิจตลาดมืดของแรงงานย้ายถิ่นจากชนบทและหลุมพรางใน สปป.ลาว

URL: http://web.archive.org/web/20190326044537/https://kyotoreview.org/thai/rural-migrant-workers-backdoor-economies-in-lao-pdr-3/?fbclid=IwAR2_66E6vxCqgUSvFezRqSO7KPx_d10RHBX2I6Kfq7T81S8ug1mfocLR9kA

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated March 26, 2019
Created March 26, 2019
Format HTML
License Creative Commons Attribution
Name สร้างโอกาสจากทางตัน: เศรษฐกิจตลาดมืดของแรงงานย้ายถิ่นจากชนบทและหลุมพรางใน สปป.ลาว
Description
Resource's languages
  • Thai